na cestách po Slovensku

Putovný festival Bažant Kinematograf v lete 2020 cestoval po Slovensku v pozmenenom režime, tešíme sa však, že sa nám napriek komplikovanej situácii podarilo filmovú tradíciu dodržať. Vďaka vernému generálnemu partnerovi Zlatý Bažant mal náš filmový retroautobus ŠKODA RTO Bažant Kinematograf počas 12 týždňov (od 1. júla do 15. septembra) 19 zastávok a filmové predstavenia si prišlo pozrieť 23 000 divákov.

na magio pláži

Letné kino Bažant Kinematograf na Magio pláži v Bratislave sa v roku 2020, žiaľ, nekonalo.

Novinky

Generálny partner:

zlaty_bazant

Mediálny partner:

https://fm.rtvs.sk/

Digitalizáciu Kinematografu podporil:

http://www.avf.sk/home.aspx